Chính sách cookie

Chính sách bảo mật thông tin

Hệ thống Cloud Sabo luôn hiểu rằng Quý khách hàng rất quan tâm đến việc thông tin cá nhân mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng như thế nào trong quá trình trải nghiệm sản phẩm. Hệ thống Cloud Sabo cam kết những thông tin này sẽ được bảo mật hoàn toàn.

Hệ thống cloud sabo đảm bảo sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý nhằm mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.

 

I. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để đăng ký sử dụng hệ thống Cloud Sabo, Quý khách hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: Tên cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, địa chỉ email, người liên hệ, số điện thoại và một số thông tin khác. Dữ liệu này giúp chúng tôi xác định thông tin chính xác của Quý khách hàng nhằm cung cấp quyền sử dụng các sản phẩm của hệ thống. Ngoài ra, những thông tin này sẽ giúp Hệ thống Cloud Sabo có thể liên hệ để hỗ trợ kịp thời tới Quý khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Cloud Sabo.

 

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Hệ thống Cloud Sabo cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin của Quý khách hàng để:

 

  • Quản lý và cấp quyền sử hệ thống cho khách hàng
  • Liên lạc, gửi thông báo cho khách hàng khi sản phẩm, dịch vụ có sự cập nhật, thay đổi.
  • Gửi thông báo mời khách hàng đăng ký nâng cấp sản phẩm hoặc gia hạn dịch vụ khi khách hàng sắp hết hạn sử dụng dịch vụ.
  • Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng.
  • Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp.

Hệ thống Cloud Sabo cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

III.Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để Hệ thống Cloud Sabo cung cấp và quản lý quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của Hệ thống Cloud Sabo.

 

IV. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Hệ thống Cloud Sabo cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của khách hàng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn.

 

Hệ thống Cloud Sabo cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào.